Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet

A A A

Keskinäisenä yhtiönä, joka ei myönnä enää uusia vakuutuksia, Suomi-yhtiö jakaa ajan mittaa koko vakavaraisuuspääomansa vakuutuksenottajille lisäetuina. Lisäetuja jaettaessa on pyritty noudattamaan seuraavia periaatteita:

Tavoitteena on jakaa vuosittain lisäetuina se määrä, jolla yhtiön olemassa oleva vakavaraisuuspääoma ylittää yhtiön operatiivisen toiminnan vaatiman vakavaraisuuden. Tämä vakavaraisuusvaade määritellään siten, että se vastaa A-luottoluokituksen omaavan yhtiön vakavaraisuusvaadetta eli 99,9 prosentin todennäköisyydellä yhtiö on toimintakykyinen vuoden kuluttua. Yhtiö voi poiketa tästä perussäännöstä, jos sen hallitus katsoo, että esimerkiksi suhdannesyistä on järkevää poiketa tavoitetasosta. Yhtiö voi siis maksaa lisäetuja myös silloin kun vakavaraisuustaso alittaa ko. tavoitetason tai vastaavasti yhtiö voi esimerkiksi suhdanteen huipulla päästää vakavaraisuutensa ylittämään ko. tavoitetason. Lisäeduilla ei kuitenkaan missään tilanteessa vaaranneta viranomaisten asettamia vähimmäisvaatimuksia yhtiön vakavaraisuudelle. Yhtiö on pyrkinyt lain edellyttämällä tavalla jatkuvuuteen lisäetujen osalta, vaikkakin ylimääräisten lisäetujen määrä on vaihdellut vuosittain.

Jaettaessa erilaisille vakuutuksille lisäetuja on otettu huomioon Suomi-yhtiön vanhoille asiakkailleen (asiakkaat, joiden edelleen jatkuva vakuutus oli voimassa Suomi-yhtiössä 1.7.1997) antamat ehdolliset lupaukset ja muut ylijäämän määrään vaikuttaneet tekijät (vakuutussopimuksen mukainen laskuperustekorko, kuolevuuskehitys yms.). Vanhojen vakuutusten etuoikeus maksettaviin lisäetuihin on rajoitettu siihen määrään, josta näille vakuutuksille annettiin ehdollinen lupaus vuosina 1999 ja 2000. Loputkin ehdollisesti luvatuista 5 miljardin markan eli 840 miljoonan euron erityislisäeduista on jaettu vuoden 2012 aikana.

Vallitsevassa erittäin matalien korkojen ympäristössä ylimääräisten etujen antamiseen ei ole edellytyksiä.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © Suomi-yhtiö  2016

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön