Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

Suomi-yhtiö laajentaa vakavaraisuuspääoman palautuksen kaikkia vakuutussäästöjä koskevaksi (2.11.2006)

A A A

Suomi-yhtiön hallitus on päättänyt vuonna 2007 annettavista lisäeduista. Yhtiö palauttaa aiemmin julkistamiensa periaatteiden mukaan vakavaraisuuspääomaansa lisäetuina vakuutuksenottajille sitä mukaa kuin yhtiön riskiasema sen mahdollistaa. Vuonna 2007 palautuksia aletaan antaa myös muille kuin yhtiön vanhoille vakuutuksille. Vanhoilla vakuutuksilla tarkoitetaan edelleen voimassa olevia vakuutuksia, jotka olivat voimassa Suomi-yhtiössä 1.7.1997.

Vanhojen vakuutusten erityislisäedut

Vanhojen vakuutusten erityislisäedut perustuvat näille vakuutuksille aikanaan annettuun ehdolliseen lupaukseen. Vuonna 2007 vanhojen vakuutusten säästöille annetaan 9 prosentin erityislisäetu.  Lisäetu annetaan korottamalla vakuutussäästöjä ja niitä vastaavaa turvaa. Korotukset tehdään kuten aiemminkin lukuun ottamatta sitä, että tällä kerralla vuoden 2006 vakuutusmaksun maksuajankohta vaikuttaa eläkkeeseen tulevaan korotukseen.

Nyt tehdyllä erityislisäetupäätöksellä ei ole vaikutusta jo aiemmin päätettyihin erityisetuihin. Aiempien päätösten perusteella vakuutussäästöjä korotetaan 2,7 prosenttia vuodessa sellaisin rajoituksin, joista on tiedotettu asiakkaille lisäetupäätösten yhteydessä.

Vanhojen riskivakuutusten erityislisäeduista päätettiin jo vuonna 2005. Silloisen päätöksen perusteella vakuutusmaksujen alennuksena annettavaa lisäetua korotetaan 20 prosentista 30 prosenttiin vuoden 2007 alusta. Nyt tehty lisäetupäätös säilyttää tämän ennallaan.

Vakuutussäästöjen asiakashyvitykset

Suomi-yhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää selvästi vanhoille vakuutuksille aikoinaan annetun ehdollisen lupauksen määrän. Ylittävä osa vakavaraisuuspääomasta käytetään jo aiemmin vahvistettujen periaatteiden mukaan koko vakuutuskannan lisäetuihin. Siksi Suomi-yhtiö on päättänyt korottaa kaikkien säästöä sisältävien vakuutusten asiakashyvityksiä jo vuonna 2007. Näin toimien yhtiö kohtelee eripituisen ajan jatkuvia vakuutuksia mahdollisimman tasapuolisesti. Lisäetupäätöksen perusteella kaikkia vakuutussäästöjä - myös erityislisäetuihin oikeutettujen vakuutusten säästöjä - korotetaan vakuutussopimuksen laskuperustekorkokannasta riippuen 2,0 - 2,5 prosenttia.

Vakuutussäästöjen kokonaistuotto jopa 18 prosenttia

Vanhojen vakuutusten säästöjen vuosituotto on korkeimmillaan yli 18 prosenttia (laskuperustekorko 4,5 prosenttia, erityisetu 2,7 prosenttia, erityislisäetu 9 prosenttia ja asiakashyvitys 2 prosenttia).

Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on laskuperustekoron tasosta riippuen 6 - 6,5 prosenttia.

Lisäetupäätökset tehdään vuosittain

Erityislisäeduista ja asiakashyvityksistä päätetään vuosittain. Yhtiön riskiasema vaikuttaa päätökseen. Näin sekä asiakashyvitykset että erityislisäedut saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © Suomi-yhtiö  2016

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön