Sivuston p��valikko:

Sijaintisi sivustolla:

 

 

Suomi-yhtiö päätti vuonna 2008 annettavista lisäeduista (13.11.2007)

A A A

Suomi-yhtiön hallitus on päättänyt vuonna 2008 annettavista lisäeduista. Yhtiö palauttaa aiemmin julkistamiensa periaatteiden mukaan vakavaraisuuspääomaansa lisäetuina vakuutuksenottajille sitä mukaa kuin yhtiön riskiasema sen mahdollistaa. Vanhoilla vakuutuksilla tarkoitetaan edelleen voimassa olevia vakuutuksia, jotka olivat voimassa Suomi-yhtiössä 1.7.1997.

Vanhoille vakuutuksille erityislisäetuja

Vanhojen vakuutusten erityislisäedut perustuvat näille vakuutuksille aikanaan annettuun ehdolliseen lupaukseen. Vuonna 2008 vanhojen vakuutusten säästöille annetaan 11 prosentin erityislisäetu. Lisäetu annetaan korottamalla vakuutussäästöjä ja niitä vastaavaa turvaa. Korotukset tehdään kuten vuonna 2007.

Nyt tehdyllä erityislisäetupäätöksellä ei ole vaikutusta jo aiemmin päätettyihin erityisetuihin. Aiempien päätösten perusteella vanhojen vakuutusten säästöjä korotetaan 2,7 prosenttia vuodessa sellaisin rajoituksin, joista on tiedotettu asiakkaille lisäetupäätösten yhteydessä.

Vanhojen riskivakuutusten erityislisäeduista päätettiin jo vuonna 2005. Silloisen päätöksen perusteella vakuutusmaksujen alennuksena annettavaa lisäetua korotettiin 20 prosentista 30 prosenttiin vuoden 2007 alusta.

Vakuutussäästöjen asiakashyvityksiä koko kannalle

Suomi-yhtiön vakavaraisuuspääoma ylittää selvästi vanhoille vakuutuksille aikoinaan annetun ehdollisen lupauksen määrän. Ylittävä osa vakavaraisuuspääomasta käytetään, jo aiemmin vahvistettujen periaatteiden mukaan, koko vakuutuskannan lisäetuihin. Nyt tehdyn lisäetupäätöksen perusteella korotetaan pääsääntöisesti kaikkia vakuutussäästöjä - myös erityislisäetuihin oikeutettujen vakuutusten säästöjä - vakuutussopimuksen laskuperustekorkokannasta riippuen 2,5 - 3,2 prosenttia.

Vakuutussäästöjen kokonaistuotto jopa 20 prosenttia

Vanhojen vakuutusten säästöjen vuosituotto on korkeimmillaan yli 20 prosenttia (laskuperustekorko 4,5 prosenttia, erityisetu 2,7 prosenttia, erityislisäetu 11 prosenttia ja asiakashyvitys 2,5 prosenttia).

Muiden vakuussäästöjen vuosituotto on laskuperustekoron tasosta riippuen 6,5 - 7,0 prosenttia.

Lisäetupäätökset tehdään vuosittain

Erityislisäeduista ja asiakashyvityksistä päätetään vuosittain. Yhtiön riskiasema vaikuttaa päätökseen. Näin sekä asiakashyvitykset että erityislisäedut saattavat vaihdella vuosittain merkittävästikin.

Lisätietoja:
Varatoimitusjohtaja Markku Vesterinen, Suomi-yhtiö, puh. 010 253 2844 tai 050 348 3502.

Sivuston käyttöehdot ja turvallisuus Copyright © Suomi-yhtiö  2016

Selaimesi ei käytä JavaScriptiä. Verkkopalvelu ei välttämättä toimi oikein.
Lue lisää ja ota JavaScript käyttöön